Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 05.04.2019
Temat „Dostawa zespołu pompowego do hydrotransportu mieszaniny solanki z piaskiem”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Piotr Kmiecik - Kierownik Oddziału Górniczego Podsadzki i Wierceń, Nadsztygar,
Krzysztof Szarek – Kierownik Działu Górniczego,
Ryszard Żuchowski – Kierownik Oddz. Utrzymania Ruchu Elektrycznego Dół, Łączności i Sygnalizacji,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 05.04.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami..

W dniu 17.04.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 07.05.2019r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej