Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 17.09.2018
Temat Dostawa wyłączników, stateczników, wkładek bezpiecznikowych oraz innych akcesoriów elektrycznych

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Grzegorz Albiński - Specjalista ds. Logistyki,
Ryszard Żuchowski - Kierownik Oddziału Utrzymania Ruchu Elektrycznego Dół, Sygnalizacji i Łączności,
Jerzy Nawalany – Sztygar Oddziałowy Oddziału Utrzymania Ruchu Elektrycznego Powierzchnia,
Leszek Długosz – Sztygar Zmianowy
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 1709.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 27.09.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 15.10.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej