Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.02.2019
Temat „Dostawa wentylatorów osiowych, elektrycznych”

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Morydz, Stanisław Strug

b)    w zakresie postępowania:

Magdalena Kalarus-Kwaśniewska

Termin składania ofert: 22.02.2019r.

W dniu 14.02.2019r. zamieszczono wyjaśnienia treści SIWZ

W dniu 20.02.2019r. zamieszczono wyjasnienia treści SIWZ


 

Biuletyn Informacji Publicznej