Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 15.06.2020
Temat „Dostawa umundurowania dla Wewnętrznej Służby Ochrony”

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne są na platformie Zamawiajacego pod adresem:

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/15144/details


 

Biuletyn Informacji Publicznej