Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 26.04.2019
Temat Dostawa tarcicy iglastej obrzynanej dwustronnie równolegle kl. I i II, drewna kantowego, prowadników sosnowych, okorków, podkładów wąskotorowych oraz prowadników modrzewiowych klejonych

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Władysław Rudkowski

Stanisław Strug
b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski

W dniu 26.04.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami..

W dniu 08.05.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 16.05.2019r, zamieszczono informację o unieważnieniu postępowaniu w zakresie części II zamówienia. 


 

Biuletyn Informacji Publicznej