Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 05.10.2017
Temat Dostawa tam wentylacyjnych

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Sławomir Stoch - Dyrektor ds. Górniczych,

Rafał Pasek – Dyrektor ds. Energomechanicznych,

b)    w zakresie postępowania:

Marzena Siewruk – Koordynator Zespołu Zamówień Publicznych


 

Biuletyn Informacji Publicznej