Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 02.04.2020
Temat „Dostawa środków do produkcji soli – część I – dostawa jodku potasu”

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne są na platformie Zamawiajacego pod adresem:

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/13174/details


 

Biuletyn Informacji Publicznej