Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 01.02.2019
Temat Dostawa środków czystości – środki czyszczące i odkażające

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Władysław Rudkowski

Anna Fularska-Rozwadowska

b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski

W dniu 01.02.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 07.02.2019r. zamieszczono wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W dniu 11.02.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert. 

W dniu 26.02.2019r, zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej