Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 28.06.2019
Temat „Dostawa środków czystości - ścierki.”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Władysław Rudkowski - Kierownik Działu Zakupów i Gospodarki Magazynowej,

Anna Fularska-Rozwadowska - Specjalista ds. Zamówień
b) w zakresie postępowania:

W dniu 28.06.2019r opublikowano ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ.

Krystyna Kucharczyk-Gondek Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 08.07.2019r zamieszczono informację z otwarcia ofert.


 

Biuletyn Informacji Publicznej