Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 27.07.2018
Temat Dostawa środków czystości - ścierki

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Zbigniew Morel, Anna Fularska-Rozwadowska

b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski

W dniu 27.07.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 07.08.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 11.09.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej