Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 12.03.2019
Temat „Dostawa środków czystości – papier toaletowy, ręczniki papierowe, ręczniki kuchenne.”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Władysław Rudkowski

Anna Fularska-Rozwadowska

b) w zakresie postępowania:
Krystyna Kucharczyk-Gondek

W dniu 12.03.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 20.03.2019r zamieszczono wyjasnienie treści siwz.

W dniu 22.03.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 26.04.2019r zamieszczono informacje o wyborze oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej