Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 20.02.2019
Temat Dostawa środków czystości: koncentraty myjące i czyszczące wraz z dozownikiem.

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Władysław Rudkowski

Anna Fularska-Rozwadowska

b) w zakresie postępowania:
Krystyna Kucharczyk-Gondek

W dniu 20.02.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 01.03.2019r zamieszczono informacje z otwarcia ofert.

W dniu 05.04.2019 zamieszczono informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej.


 

Biuletyn Informacji Publicznej