Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 06.08.2020
Temat „Dostawa środków czystości - część IX- ścierki”

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne są na platformie Zamawiajacego pod adresem:

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/16461/details


 

Biuletyn Informacji Publicznej