Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 28.04.2020
Temat „Dostawa środków czystości – część II - koncentraty czyszczące i myjące wraz z dozownikiem”

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne są na platformie Zamawiajacego pod adresem:

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/13952/details


 

Biuletyn Informacji Publicznej