Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 04.07.2018
Temat Dostawa środków czystości - artykuły do sprzątania, środki czyszczące i odkażające oraz koncentraty czyszczące i myjące

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia: Zbigniew Morel, Anna Fularska-Rozwadowska
b) w zakresie postępowania: Kamil Wezwalski

Oferty częściowe:
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

UWAGA !! W dniu 11.07.2018r. dodano: zmianę ogłoszenia o zamówieniu, Wyjaśnienia treści SIWZ, zmianę treści SIWZ, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach z dnia 11,07,2018r., załącznik nr 1 do oferty na część I i II zamówienia po zmianach z dnia 11.07.2018r., załącznik nr 1 do wzoru umowy na część I i II zamówienia po zmianach z dnia 11.07.2018r.,

UWAGA !! W dniu 11.07.2018r, Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert.

W dniu 12.07.2018r. Zamawiający zamieścił Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2.  

UWAGA !! W dniu 17.07.2018r. dodano: zmianę ogłoszenia o zamówieniu, Wyjaśnienia treści SIWZ, zmianę treści SIWZ, załącznik nr 1 do oferty na część III zamówienia po zmianach z dnia 17.07.2018r oraz załącznik nr 1 do wzoru umowy na część III zamówienia po zmianach z dnia 17.07.2018r.,

UWAGA !!!! W dniu 17.07.2018r Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 23.07.2018r. szczegóły znajdują się w zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17.07.2018r.

UWAGA !! W dniu 18.07.2018r. dodano: zmianę ogłoszenia o zamówieniu,  zmianę treści SIWZ, załącznik nr 1 do oferty na część III zamówienia po zmianach z dnia 18.07.2018r oraz załącznik nr 1 do wzoru umowy na część III zamówienia po zmianach z dnia 18.07.2018r.,

UWAGA !! W dniu 18.07.2018r Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 25.07.2018r. szczegóły znajdują się w zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.07.2018r.


 

Biuletyn Informacji Publicznej