Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 04.07.2018
Temat Dostawa środków czystości - artykuły do sprzątania, środki czyszczące i odkażające oraz koncentraty czyszczące i myjące

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia: Zbigniew Morel, Anna Fularska-Rozwadowska
b) w zakresie postępowania: Kamil Wezwalski

Oferty częściowe:
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

UWAGA !! W dniu 11.07.2018r. dodano: zmianę ogłoszenia o zamówieniu, Wyjaśnienia treści SIWZ, zmianę treści SIWZ, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach z dnia 11,07,2018r., załącznik nr 1 do oferty na część I i II zamówienia po zmianach z dnia 11.07.2018r., załącznik nr 1 do wzoru umowy na część I i II zamówienia po zmianach z dnia 11.07.2018r.,

UWAGA !! W dniu 11.07.2018r, Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert.

W dniu 12.07.2018r. Zamawiający zamieścił Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2.  

UWAGA !! W dniu 17.07.2018r. dodano: zmianę ogłoszenia o zamówieniu, Wyjaśnienia treści SIWZ, zmianę treści SIWZ, załącznik nr 1 do oferty na część III zamówienia po zmianach z dnia 17.07.2018r oraz załącznik nr 1 do wzoru umowy na część III zamówienia po zmianach z dnia 17.07.2018r.,

UWAGA !!!! W dniu 17.07.2018r Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 23.07.2018r. szczegóły znajdują się w zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17.07.2018r.

UWAGA !! W dniu 18.07.2018r. dodano: zmianę ogłoszenia o zamówieniu,  zmianę treści SIWZ, załącznik nr 1 do oferty na część III zamówienia po zmianach z dnia 18.07.2018r oraz załącznik nr 1 do wzoru umowy na część III zamówienia po zmianach z dnia 18.07.2018r.,

UWAGA !! W dniu 18.07.2018r Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 25.07.2018r. szczegóły znajdują się w zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.07.2018r.

UWAGA !!!!! W dniu 23.07.2018r. dodano: zmianę ogłoszenia o zamówieniu,  zmianę treści SIWZ, załącznik nr 1 do oferty na część III zamówienia po zmianach z dnia 23.07.2018r oraz załącznik nr 1 do wzoru umowy na część III zamówienia po zmianach z dnia 23.07.2018r.,

UWAGA !!!!! W dniu 23.07.2018r Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.07.2018r. szczegóły znajdują się w zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23.07.2018r.

W dniu 24.07.2018r. Zamawiający zamieścił Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4. 

W dniu 31.07.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert. 

W dniu 22.08.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II i części III zamówienia. 

W dniu 21.09.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I zamówienia. 

Dokumenty do pobrania

Ogloszenie_o_zamowieniu_zam_04_07_2018 PDF
SIWZ_srodki_czystosci_zam_04_07_2018 DOC
zal_nr_10_do_SIWZ_wzor_umowy_cz_1_zam_04_07_2018 DOCX
zal_nr_11_do_SIWZ_wzor_umowy_cz_2_zam_04_07_2018 DOCX
zal_nr_12_do_SIWZ_wzor_umowy_cz_3_zam_04_07_2018 DOCX
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_zam_11_07_2018 PDF
WYJAŚNIENIE_treści_SIWZ_zam_11_07_2018 PDF
zmiana_treści_SIWZ_zam_11_07_2018 PDF
ZAŁĄCZNIK_NR_1_DO_OFERTY_NA_CZ_I_ZAMOWIENIA_po_zmianach_11_07_2018 DOCX
ZAŁĄCZNIK_NR_1_DO_OFERTY_NA_CZ_II_ZAMOWIENIA_po_zmianach_11_07_2018 DOCX
ZAŁĄCZNIK_NR_1_DO_WZORU_UMOWY_NA_CZ_I_ZAMOWIENIA_po_zmianach_11_07_2018 DOCX
ZAŁĄCZNIK_NR_1_DO_WZORU_UMOWY_NA_CZ_II_ZAMOWIENIA_po_zmianach_11_07_2018 DOCX
WYJASNIENIE_tresci_SIWZ_nr_2_zam_12_07_2018r PDF
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_zam_17_07_2018 PDF
WYJAŚNIENIE_treści_SIWZ_3_zam_17_07_2018 PDF
zmiana_SIWZ_2_zam_17_07_2018 PDF
ZAŁĄCZNIK_NR_1_DO_OFERTY_NA_CZ_III_ZAMOWIENIA_po_zmianach_17_07_2018 DOCX
Załącznik_nr_1_do_umowy_cz_III_zamówienia_po_zmianach_17_07_2018 DOCX
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_zam_18_07_2018 PDF
zmiana_SIWZ_3_zam_18_07_2018 PDF
ZAŁĄCZNIK_NR_1_DO_OFERTY_NA_CZ_III_ZAMÓWIENIA_po_zmianach_18_07_2018 DOCX
Załącznik_nr_1_do_umowy_cz_III_zamówienia_po_zmianach_18_07_2018 DOCX
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_zam_23_07_2018 PDF
ZAŁĄCZNIK_NR_1_DO_OFERTY_NA_CZ_III_ZAMÓWIENIA_po_zmianach_23_07_2018 DOCX
Załącznik_nr_1_do_umowy_cz_III_zamówienia_po_zmianach_23_07_2018 DOCX
zmiana_SIWZ_4_zam_23_07_2018 PDF
WYJAŚNIENIE_treści_SIWZ_4_zam_24_07_2018 PDF
Informacja_z_otwarcia_ofert_zam_31_07_2018 PDF
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_część_2_zamówienia_zam_22_08_2018 PDF
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_część_3_zamówienia_zam_22_08_2018 PDF
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_część_1_zamówienia_zam_21_09_2018 PDF

 

Biuletyn Informacji Publicznej