Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 02.07.2019
Temat „Dostawa środków czystości – artykuły do sprzątania (miotły, mopy)”
Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Władysław Rudkowski – Kierownik Działu Zakupów i Gospodarki Magazynowej,
Anna Fularska-Rozwadowska – Specjalista ds. Zamówień,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 02.07.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami..

W dniu 12.07.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.


 

Biuletyn Informacji Publicznej