Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 15.10.2018
Temat Dostawa skrzyń łączeniowych i wyłączników stycznikowych

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)               w zakresie przedmiotu zamówienia:

Grzegorz Albiński – Starszy referent ds. Logistyki,

Roman Słomski -  Elektromonter

b)    w zakresie postępowania:

Krystyna Kucharczyk-Gondek –  Specjalista ds. Zamówień Publicznych.

W dniu 15.10.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 23.10.2018 r, zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 02.11.2018r, zamieszczono informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej.


 

Biuletyn Informacji Publicznej