Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 05.04.2018
Temat ,,Dostawa skarpet przemysłowych oraz ubrań ochronnych ratowniczych”.

Wszelkie Informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Ewa Rozwadowska – Specjalista ds. Logistyki

Jerzy Sajak – Starszy Inspektor ds. BHP

b)    w zakresie postępowania:

Magdalena Kalarus – Kwaśniewska – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych.


 

Biuletyn Informacji Publicznej