Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 01.02.2018
Temat ,,Dostawa skarpet przemysłowych oraz rękawic ochronnych”.

Wszelkie informacje dotyczace niniejszego zamowienia znajdą Pąństwo w plikach zamieszczonych obok

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Ewa Rozwadowska – Specjalista ds. Logistyki

Jerzy Sajak – Starszy Inspektor ds. BHP

b)    w zakresie postępowania:

Magdalena Kalarus – Kwaśniewska – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych


 

Biuletyn Informacji Publicznej