Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 21.11.2017
Temat Dostawa samochodu

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Zbigniew Morel - Kierownik Działu Logistyki

Joanna Grochal - Specjalista ds. Logistyki

b)    w zakresie postępowania:

Kamil Wezwalski – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

UWAGA ! W dniu 23.11.2017 r. dodano wyjaśnienia treści SIWZ. 

W dniu 29.11.2017 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert. 

W dniu 05.12.2017 r. zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


 

Biuletyn Informacji Publicznej