Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 12.09.2018
Temat Dostawa przenośnika zgrzebłowego wraz z projektem technicznym zabudowy, montażem, uruchomieniem oraz przeprowadzenie prób ruchowych

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Szarek

Grzegorz Pietrzyk

b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski

W dniu 12.09.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 17.09.2018r. zamieszczono zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W dniu 20.09.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 08.10.2018r. zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


 

Biuletyn Informacji Publicznej