Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.06.2019
Temat Dostawa prowadników modrzewiowych klejonych

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Władysław Rudkowski
Stanisław Strug

b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski

W dniu 11.06.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.


 

Biuletyn Informacji Publicznej