Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 04.09.2018
Temat „Dostawa pomp oraz części do pomp”

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdą pąństwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Stanisław Strug, Ireneusz Rozwadowski

b)    w zakresie postępowania:

Magdalena Kalarus-Kwaśniewska

Składani eofert do dnia 12.09.2018r. godzin a11.30


 

Biuletyn Informacji Publicznej