Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 28.02.2019
Temat "Dostawa pojazdowych stacji transformatorowych"

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Rafał Pasek – Dyrektor ds. Energomechanicznych,
Henryk Kasprzycki – Nadsztygar ds. Elektrycznych,
Ryszard Żuchowski – Kierownik Oddz. Utrzymania Ruchu Elektrycznego Dół, Łączności i Sygnalizacji,
Tomasz Sosin – Sztygar Zmianowy,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 28.02.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 12.03.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 13.03.2019r. zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.


 

Biuletyn Informacji Publicznej