Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 08.11.2018
Temat „Dostawa pochłaniaczy górniczych POG-8”

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)               w zakresie przedmiotu zamówienia:

Zbigniew Morel - Kierownik Działu Logistyki

Grzegorz Albiński - St. Referend ds. logistyki

Dariusz Ptak - Kierownik Lampowni

b)    w zakresie postępowania:

Krystyna Kucharczyk-Gondek –  Specjalista ds. Zamówień Publicznych.

W dniu 08.11.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 16.11.2018r., zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 27.11.2018r. zamieszczono informację o wyborze oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej