Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 01.03.2018
Temat Dostawa pochłaniaczy górniczych POG-8

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Zbigniew Morel  – Kierownik Działu Logistyki

Dariusz Ptak – Kierownik Lampowni

b)    w zakresie postępowania:

Kamil Wezwalski – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 09.03.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert. 

W dniu 20.03.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Biuletyn Informacji Publicznej