Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 10.01.2019
Temat „Dostawa piasku podsadzkowego.”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Ewa Rozwadowska

Grzegorz Albiński

Piotr Kmiecik

Krzysztof Szarek

Michał Źróbek
b) w zakresie postępowania:
Krystyna Kucharczyk-Gondek

W dniu 10.01.2019r. zamieszczono opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 


 

Biuletyn Informacji Publicznej