Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 05.04.2018
Temat Dostawa papieru toaletowego oraz ręczników papierowych i kuchennych

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Zbigniew Morel - Kierownik Działu Logistyki
b)    w zakresie postępowania:
Anita Kwiatek-Bukowska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 05.04.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 12.04..2018r. zamieszczono zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. UWAGA! Przedłużono termin składania ofert.

W dniu 16.04..2018r. zamieszczono wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tekst jednolity po zmianach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. UWAGA! Przedłużono termin składania ofert.

W dniu 19.04.2018r. zamieszczono:
- wyjaśnienia treści SIWZ
- zmianę SIWZ
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- zmieniony załącznik nr 1 do oferty.
UWAGA! ZMIENIONO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY oraz przedłużono termin składania ofert.

W dniu 30.04.2018r. została zmieszczona informacja z otwarcia ofert.

W dniu 25.05.2018r. została zmieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej