Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 05.02.2020
Temat "Dostawa oraz realizacja bonów towarowych żywieniowych o nominale 18,00 zł

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne są na platformie Zamawiajacego pod adresem 

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/11567/details

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jerzy Sajak – Kierownik Działu Inspektorów BHP i ochrony p.poż,
Anna Fularska-Rozwadowska – Specjalista ds. Zamówień,
Marcin Nawalany – Starszy Inspektor ds. BHP,
Katarzyna Włoch – Starszy Inspektor ds. BHP,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 09.03.2020r. godz. 12:00 (termin otwarcia 09.03.2020 godz. 12:30).


 

Biuletyn Informacji Publicznej