Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 05.12.2018
Temat Dostawa oraz realizacja bonów towarowych żywieniowych o nominale 18,00 zł

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jerzy Sajak
Marcin Nawalany

b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski

W dniu 05.12.2018r. zamieszczono opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

W dniu 10.01.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 23.01.2019r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej