Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 17.11.2017
Temat Dostawa oraz realizacja bonów towarowych żywieniowych o nominale 16,00 zł

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Jerzy Sajak – Starszy Inspektor ds. BHP

b)    w zakresie postępowania:

Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych


 

Biuletyn Informacji Publicznej