Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 15.05.2018
Temat Dostawa opraw oświetleniowych

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Ryszard Żuchowski, Grzegorz Albiński
b) w zakresie postępowania:
Anita Kwiatek-Bukowska

W dniu 15.05.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 21.05.2018r. zamieszczono wyjaśnienia treści SIWZ.

W dniu 23.05.2018r. zamieszczono wyjaśnienia treści SIWZ.

W dniu 24.05.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.


 

Biuletyn Informacji Publicznej