Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.12.2017
Temat Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz ochronnego

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdą Państwo w plikacha zamieszconych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Ewa Rozwadowska – Specjalista ds. Logistyki

Jerzy Sajak – Starszy Inspektor ds. BHP

b)    w zakresie postępowania:

Magdalena Kalarus – Kwaśniewska – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

UWAGA UWAGA UWAGA

Dla części zamówienia, dla których wymagane jest dostarczenie próbek oferowanych produktów, oferty nie mogą znajdować sie w pudłach z próbkami.

UWAGA UWAGA UWAGA 

Zmiana terminu składania ofert na dzień 28.12.2017r. godzina 12.00 - szcegóły w zamieszczonych dokumentach.


 

Biuletyn Informacji Publicznej