Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 31.07.2018
Temat Dostawa odbiorników oraz nadajników do sytemu bezprzewodowej transmisji głosu na potrzeby zwiedzania wyrobisk podziemnych kopalni

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Zbigniew Morel, Grzegorz Albiński

b) w zakresie postępowania:
Anita Kwiatek-Bukowska

W dniu 31.07.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 08.08.2018r. została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

W dniu 17.08.2018r. została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty..


 

Biuletyn Informacji Publicznej