Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 10.07.2018
Temat Dostawa narzędzi pneumatycznych oraz części zamiennych

Wszystkie informację dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w plikach zamieszczonych obok. 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Zbigniew Morel – Kierownik Działu Logistyki

Stanisław Strug – Specjalista ds. Logistyki

b)    w zakresie postępowania:

Kamil Wezwalski – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 19.07.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert. 

W dniu 08.08.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej