Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 09.09.2020
Temat „Dostawa materiałów elektrycznych - część V – oprawy oświetleniowe”

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne są na platformie Zamawiajacego pod adresem:

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/17273/details


 

Biuletyn Informacji Publicznej