Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 30.06.2020
Temat „Dostawa materiałów elektrycznych - cześć III - kable niskiego napięcia"

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne są na platformie Zamawiajacego pod adresem:

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/15527/details


 

Biuletyn Informacji Publicznej