Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 24.12.2018
Temat „Dostawa materiałów budowlanych”

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)               w zakresie przedmiotu zamówienia:

Zbigniew Morel – Kierownik Działu Logistyki

Grzegorz Albiński – Starszy Referent ds. Logistyki

b)    w zakresie postępowania:

Kamil Wezwalski –  Specjalista ds. Zamówień Publicznych.

W dniu 24.12.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 09.01.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert. 

W dniu 06.02.2019r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II, III i IV zamówienia.

W dniu 13.02.2019r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I zamówienia.


 

Biuletyn Informacji Publicznej