Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 04.06.2018
Temat Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Zbigniew Morel – Kierownik Działu Logistyki
Ewa Rozwadowska – Zastępca Kierownika Działu Logistyki
b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 12.06.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert. 

W dniu 28.06.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej