Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 12.02.2019
Temat "Dostawa kopalniaków iglastych"

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Władysław Rudkowski – Kierownik Działu Zakupów i Gospodarki Magazynowej,
Grzegorz Pietrzyk – Kierownik Oddziału Górniczego Zabezpieczenia i Transportu, Sztygar Oddziałowy,
Piotr Kmiecik – Kierownik Oddziału Górniczego Podsadzki i Wierceń, Nadsztygar,
Stanisław Strug - Specjalista ds. Zamówień,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 12.02.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.,

W dniu 21.02.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 22.03.2019r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej