Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 03.07.2018
Temat Dostawa kołowrotu zgarniakowego wraz z osprzętem

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Sławomir Stoch, Grzegorz Pietrzyk

b) w zakresie postępowania:
Anita Kwiatek-Bukowska

W dniu 03.07.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 13.07.2018r. zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.


 

Biuletyn Informacji Publicznej