Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 18.07.2018
Temat Dostawa kołowrotu zgarniakowego

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Grzegorz Pietrzyk, Krzysztof Szarek

b) w zakresie postępowania:
Anita Kwiatek-Bukowska

W dniu 18.07.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 27.07.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 10.08.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej