Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 22.06.2018
Temat Dostawa kabli niskiego i średniego napięcia

Wszystkie informację dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w plikach zamieszczonych obok. 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Zbigniew Morel – Kierownik Działu Logistyki

Grzegorz Albiński – Starszy Referent ds. Logistyki

b)    w zakresie postępowania:

Kamil Wezwalski – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 03.07.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 16.07.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej