Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 26.04.2019
Temat „Dostawa impregnowanych kopalniaków iglastych oraz tarcicy.”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jacek Strzebak

Stanisław Strug
b) w zakresie postępowania:
Krystyna Kucharczyk-Gondek

W dniu 26.04.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

UWAGA. Termin składania ofert został zmieniony na 16.05.2019r.

W dniu 08.05.2019r zamieszczono wyjaśnienie treści siwz.

W dniu 16.05.2019r zamieszczono informację z otwarcia ofert.


 

Biuletyn Informacji Publicznej