Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 28.08.2018
Temat Dostawa i montaż zapór drogowych w dwóch lokalizacjach na terenie Kopalni Soli „Wieliczka””

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jan Szpetkowski – p.o. Kierownika Działu Infrastruktury Powierzchniowej
Marek Iskra – Główny Specjalista ds. Budowlanych,
b) w zakresie postępowania:
Władysław Rudkowski – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych


 

Biuletyn Informacji Publicznej