Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 12.06.2019
Temat „Dostawa i montaż czujników rozwarstwień stropu.”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Sebastian Tobola

Sławomir Stoch


b) w zakresie postępowania:
Krystyna Kucharczyk-Gondek 

W dniu 12.06.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami..

W dniu 21.06.2019 zamieszczono informację z otwarcia ofert.


 

Biuletyn Informacji Publicznej