Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.03.2018
Temat Dostawa cementu

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Piotr Kmiecik – Kierownik Oddziału Górniczego Podsadzki i Wierceń
Stanisław Strug – Specjalista ds. Logistyki
b) w zakresie postępowania:
Władysław Rudkowski – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych


 

Biuletyn Informacji Publicznej