Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 22.02.2019
Temat Dostawa bonów towarowych o nominale 50,00 zł

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Tomasz Kuśnierz

Małgorzata Banaś

b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski

W dniu 22.02..2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 05.03.2019r, zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 11.03.2019r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej