Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 21.12.2018
Temat „Dostawa armatury przemysłowej – zasuwy, kurki, zawory, przepustnice”

Wszelkie informacje dotyczace niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Stanisław Strug

b)    w zakresie postępowania:

Magdalena Kalarus-Kwaśniewska

Skłądanie ofert do dnia 08.01.2019 r godz. 11.30


 

Biuletyn Informacji Publicznej