Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 23.10.2018
Temat „Dostawa armatury”

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)               w zakresie przedmiotu zamówienia:

Stanisław Strug - Specjalista ds. Logistyki

b)    w zakresie postępowania:

Magdalena Kalarus-Kwasniewska –   Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych.

W dniu 23.10.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.


 

Biuletyn Informacji Publicznej